ad2ad در اواخر سال 90 توسط جمعی سه نفره کار خود را آغاز کرد. امروز، ad2ad یکی از برترین آژانس های ارائه دهنده تبلیغات اینترنتی (Display advertising) و راهکار های بازاریابی دیجیتال (Digital marketing) و جزو معدود شرکت های ارائه دهنده خدمات Mix Digital Marketing در ایران می باشد که تمامی بسترهای لازم را در اختیار خود دارد.

 


 

استراتژی تعالی

 

ما با کوله باری آکنده از چندین سال کسب دانش و تجربه وسیع و گرانقدر ، بر آن شده ایم که در سال جاری در مسیر کیفیت و تعالی بالاتر در خدماتمان قدم برداریم در این مسیر ما شرکای استراتژیک خود را ، شامل مشتریان ، عرضه کنندگان خدمات و محصولات ، نهاد های آموزشی و سازمانهای غیر دولتی را بر اساس نیازهای استراتژیک سازمان ، قوت ها و قابلیت های مکمل ، شناسایی کرده و جهت دستیابی به موفقیت پایدار و دوجانبه روابط مبتنی بر گشودگی ، احترام متقابل و اعتماد را جستجو، ایجاد و حفظ کنیم. همچنین می کوشیم نیاز های کوتاه مدت و بلند مدت ذی نفعان یا فراتر از نیازهای آنان را شناسایی ، درک و برآورده سازیم و در همین راستا مشارکت فعال مشتریان را برای توسعه خدمات و تجربه های جدید و نوآورانه جلب می کنیم و با بکارگیری سازکارهایی برای افزایش تجربه مشتریان و پایش آن، برقراری گفتمانی مبتنی بر گشودگی ، شفافیت و پاسخگویی سریع و اثربخش به هرگونه بازخورد ، مقایسه و الگو برداری از تجربه های موفق ، تلاش می کنیم تا برای مشتریان نوآوری کرده و ارزش بیافرینیم.