تبلیغات پاپ آپپنجره را باز کن تا دیده شوی!

کانون تبلیغات اینترنتی AD2AD پس از دریافت درخواست های مکرر از سوی کاربران عزیز بابت راه اندازی سرویس تبلیغاتی پاپ آپ (یا به عبارتی پنجره باز شونده)، بر آن شده تا علیرغم میل باطنی! امکانات این سرویس را نیز در کانون مهیا نماید.

تبلیغات پاپ آپ

شرایط و امکانات سرویس مذکور به قرار زیر می باشد:

  • نمایش پاپ- آپ برای هر IP فقط یک بار در 24 ساعت
  • نمایش در پشت صفحه بدون ایجاد مزاحمت برای بیننده
  • آمار دقیق لحظه ای از میزان بودجه در حال استفاده کمپین تبلیغاتی و باقی مانده
  • امکان ارسال پیامک جهت شارژ به موقع کمپین پیش از پایان بودجه جهت جلوگیری از توقف ناخواسته کمپین
  • محاسبه هر پاپ آپ بدون احتساب زمان (0 ثانیه)
  • آمار شفاف و لحظه ای از بازدیدها
  • تعیین سقف نمایش روزانه
  • ارزش 6 تومانی هر IP برای نمایش هر پاپ- آپ
  • ارائه لیست وبسایت های نمایش دهنده

روش ثبت نام و ساخت کمپین