تبلیغات ایمیلیمتداول ترین روش تبلیغ در دنیای امروز


تبلیغات بنری
تبلیغات با ایمیل، یکی از انواع تبلیغات متداول در دنیای ارتباطات امروزی است. امروزه ایمیل به عنوان یک وسیله ارتباطی قوی و بسیار کم هزینه برای تمام کاربران اینترنت می باشد و افزایش روزافزون کاربران ایمیل، باعث افزایش تبلیغات ایمیلی توسط شرکت ها شده است.
ارسال ایمیل تبلیغاتی و گروهی در قالب خبرنامه های الکترونیکی و ایمیلی، منجر به تحول چشم گیری در سازمان شما می گردد و اجرای اصولی و درست آن می تواند تا 20 درصد فروش یک کسب و کار را افزایش داده و یک ارتباط منسجم و مرتب را بین کسب و کارها و مشتریان برقرار نماید.


 

روش ثبت نام و ساخت کمپین